FÖRENINGEN LIDINGÖKONSTNÄRER

Föreningen Lidingökonstnärer bildades 1956 av ett 30-tal KRO-anslutna lidingökonstnärer med målet att bredda kulturutbudet på Lidingö genom en årligt återkommande utställning. Till de första medlemmarna i föreningen hörde bl.a. Donald William-Olsson, Sune Skote, Siri Derkert, Stig Blomberg, Randi Fisher, Olle von Scheven och Herta Olivet.

Den första Lidingösalongen ägde rum i Hersby läroverks ljushall 1957. Sedan följde ett antal år med grupp- och temautställningar i olika lokaler. 1975 inbjöds föreningen att inviga det nybyggda stadshusets entréhall med en utställning. Sedan dess har föreningen genomfört ett stort antal utställningar i denna konsthall. 2006 firade föreningen 50-årsjbileum och samtidigt visades den uppmärksammade utställningen som var föreningens 33:e Salong i Konsthallen.

Föreningen har idag ett 40-tal aktivt utövande konstnärer som medlemmar. Målet är att tillvarata medlemmarnas intressen och tillsammans medverka till ett ökat engagemang för konst och kultur i vår stad bl.a. genom en årligt återkommande utställning.

Genom att samarbeta vill vi synliggöra föreningen och lyfta fram den enskilda konstnären.
Vi arrangerar utställningar, föredrag och öppnar våra ateljéer för allmänheten i gemensam konstrunda.

Föreningen i Lidingö Stadsarkiv

I Lidingö stadsarkiv förvarar föreningen sitt historiska material. Medlemmarna har möjlighet att besöka arkivet och på plats ta del av all information.

Klicka här för att ladda ned en trycksak som Lidingö stadsarkiv har tagit fram om föreningen utifrån hos dem förvarat material.

Har du frågor om arkivet är du också välkommen att höra av dig till föreningen.

Styrelse

Ingela Karlsson ordförande
e-post: ingela_c@hotmail.com.
tel: 070-811 37 32.

Inga Sjödin sekreterare.

Jacqueline Igelstedt ledamot.
Olga Kreida Smedmark ledamot.
Jonas Melcherson ledamot.
Bernadette Schillings ledamot.
Liselott Toresdotter Lindberg ledamot.
Jonas Torstensson ledamot.

Kassa

Skattmästare Karin Jonsson.
tel: 070 952 64 01.
e-post: karin.m.jonsson@telia.com.

Organisationsnummer 813600-1065
Plusgiro 51 38 37-5.

Medlemskap

Medlemskap kan sökas av aktivt utövande konstnärer som bor eller har sin verksamhet på Lidingö. Inval sker minst en gång per år och annonseras på hemsidan.

Vem kan bli medlem?

Värdering av ansökningarna sker utifrån fyra kriterier:
- Utbildningsmeriter
- Yrkesmeriter
- Konstnärlig kvalitet
- Personliga förväntningar och aktivt deltagande

Din ansökan skall innehålla en redovisning av dessa.

Som utbildningsmeriter räknas, förutom högskoleutbildning, längre sammanhängande förberedande konstutbildning, t ex vid Gerleborgsskolan eller Nyckelviksskolan.

Som yrkesmeriter räknas utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier etc.

Konstnärlig kvalitet och uttrycksförmåga visas genom 5-10 bifogade bilder av utförda verk. Varje bild kompletteras med uppgift om material, teknik, format och årtal.

Personliga förväntningar och aktivt deltagande skall svara på frågan varför man vill bli medlem och hur man kan bidra i föreningens arbete. Engagemang och aktivt deltagande i planering och genomförande vid föreningens evenemang och utställningar är ett sätt att umgås och utveckla föreningen.

Hur sker ansökan?

Ansökan sker elektroniskt genom att skicka ett mejl med bilagor till erik.g.andersson@telia.com. Ansökan skall, förutom kontaktuppgifter, innehålla ovanstående rubriker. Det räcker alltså inte med att endast hänvisa till en hemsida o dyl. Din ansökan tas emot av en beredningsgrupp som kontaktar dig om vi önskar komplettering.

När sker ansökan?

Ansökan skall vara inskickad den 20 oktober 2017 och behandlas genom medlemsomröstning två veckor senare.

VÄLKOMNA NYA MEDLEMMAR!